Vzdělání

09/1997 – 05/2001      SPŠ – Samuela Stankovianskeho, Banská Štiavnica

                                        restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

10/2002 – 09/2005      IRKT o.p.s., Litomyšl (2005 přešlo pod Univerzitu Pardubice jako Fakulta Restaurování)

                 restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

10/2005 – 09/2006      UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl (BcA.)

                 restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

07/2008 – 08/2010      The Getty Conservation Institute, Los Angeles (probíhalo na Slovensku)

                 The Fundamentals of the Conservation of Photographs  (Základy restaurování fotografie)

09/2009 – 09/2011      UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl (MgA.)

                 restaurování děl písemné kultury a fotografie


Zaměstnání

09/2001 – 08/2002     Turčianske osvetové stredisko, Martin 

                metpdik pro dětské divadlo a přednes

10/2006 – 08/2007     UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl

                asistent pro Ateliér restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech

09/2007 – 10/2008     Slovenská národná knižnica (SNK), Martin

06/2009 – 10/2009     konzervátor – restaurátor dokumentů

05/2007 –                     Živnostník – restaurátor

09/2011 –                     UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl 

                asistent pro Ateliér restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech