Ukázky práce

Restaurování a konzervování se věnuji od roku 2001. Mým oborem je restaurování a konzervace historické knižní vazby, výtvarných děl a dokumentům vytvořených na papírové podložce jako jsou kresby, grafiky, tisky či rukopisi ale také restaurování a ochrana fotografií a disciplíny s tím spojené /workshopy, alternativní fotografické procesy, identifikace/.

Ručně malovaný vějíř přelom 19. - 20. stol.
Autografy Bohuslava Martinů na pauzovacím papíře
Benátská bible, 1506
Podpisový deník, 1953
Jan Svoboda - želatinová fotografie, 20. stol.