BIO

Vzdělání

09/1997 – 05/2001 SPŠ – S. Stankovianskeho, Banská Štiavnica – restaurování papíru, knižní vazba dokumentů10/2002 – 09/2006 |BcA.| UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl – restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů07/2008 – 08/2010 The Getty Conservation Institut, LA – Základy restaurování fotografií09/2009 – 09/2011 |MgA.| UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl – restaurování a konzervace děl písemné kultury

Zaměstnání

09/2001 – 08/2002Turčianske osvetové stredisko, Martin – metodik pro dětské divadlo a přednes10/2006 – 08/2007 UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl – asistentka ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálů09/2007 – 10/2008 | 06 – 10/2009 Slovenská národná knižnica, Martin – konzervátorka05/2007 – současnost Živnostník – restaurátorka09/2011 – 02/2018 UPce – Fakulta restaurování, Litomyšl – asistentka ateliéru restaurování uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálů03/2018 – současnost Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl – produkční04/2019 – součastnostRegionální muzeum v Litomyšli – kurátorka sbírkové knihovny, archivářka

Odborné praxe

05/1999 | 05/2000 | 05/2005 | 09/2005Slovenská národná knižnica, Martin – Oddelenie laboratórneho konzervovania a reštaurovania07/2003 Národní archiv, Praha – Oddělení péče o fyzický stav archiválií07 – 08/2003 Národní technické muzeum – povodňové pracoviště11/2003 Pražský hrad, Praha – archiv Pražského hradu12/2003 Pražský hrad, Praha – Královský letohrádek Královny Anny12/2003 Pražský hrad, Praha – archiv rukopisů06/2004 Evangelická knihovna Univerzity Karlovy – archiv starých tisků

Restaurátorské akce

2013 Historky o těžkých protivenstvých (1823) – rukopis2013 Podpisový deník The Beatles (1953) – rukopis2013 Portrét babičky (poč. 20. stol.) – uhlotisk2013 Portrét chlapce (1908) – tintypie2014 Soubor fotografií Jana Svobody (20. stol.) – želatinové fotografie DOP 2015 Čínský svitek (17. stol.) – kombinovaná technika2017 Soubor autografů Bohuslava Martinů (poč. 20. stol) – pauzovací papír2017 Soubor fotografií Dagmar Hochové (90. roky 20. stol.) – želatinové fotografie DOP2018 Soubor autografů Bohuslava Martinů (poč. 20. stol.) – pauzovací papír2018 Tablo dobrovolného hasičského sboru v Karviné (1931) – kombinovaná technika