Restaurování

| papíru | fotografie | knižní vazby | dokumentů | kresby | grafiky |

Ukázky práce

Věnuji se restaurování a konzervování historické knižní vazby, výtvarných děl a dokumentům vytvořených na papírové podložce jako jsou kresby, grafiky, tisky či rukopisi a v neposlední řadě i restaurování a ochraně fotografií a disciplínám s tím spojenými /workshopy, alternativní fotografické procesy, identifikace/.

Autografy Bohuslava Martinů na pauzovacím papíře
Dagmar Hochová - želatinová fotografie, detail, 90. léta 20. stol.
Benátská bible, 1506
Historky o těžkých protivenstvých - rukopis, 1823. stol.
Podpisový deník, 1953
Jan Svoboda - želatinová fotografie, 20. stol.